İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  Gaziosmanpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Personel Listesi
Adı Soyadı  Ünvanı
Nuri ŞAHİN   İlçe Müdürü
EROL AKSÖZEK   Veteriner Hekim
İMREN ÇAĞLAYAN   Veteriner Hekim
DİDEM ARAPKİR DEDELER   Mühendis (Ziraat)
NURCAN ELMAS   Mühendis (Ziraat)
SEVDA KAYRANCIOĞLU   Mühendis (Ziraat)
SUNA DEMİR   Mühendis (Ziraat)
SÜHEYLA KILIÇ (ÇALIŞKAN)   Mühendis (Ziraat)
BEKİR MUSLU   Mühendis (Gıda)
YILDIZ ÇAYLAK   Mühendis (Gıda)
ERDAL ARİ   Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
HASAN TUNCİL   4/C Sözleşmeli Geçici Personel
YUNİS TAŞ   4/C Sözleşmeli Geçici Personel
İbrahim KORKMAZ   Tarım Hizmetleri İşçisi
Mehmet KAVGACI   Tarım Hizmetleri İşçisi
Yaşar İbrahim TEMEL   Tarım Hizmetleri İşçisi
 TOPLAM : 16 Personel